Naučte sa, ako liečiť rastliny postihnuté hnilobou koreňov (padanie klíčnych rastlín)

Ako vyzerá padanie klíčnych rastlín?

Ak si všimnete, že vaše rastliny začínajú slabnúť, vädnúť alebo objavia sa škvrny na liste, skontrolujte korene. Známky hniloby koreňov pozorujeme mäkké tmavé korene namiesto pevných bielych koreňov.

Ako zabrániť hnilobe koreňov?

Pretože je mimoriadne ťažké zvrátiť účinky hniloby koreňov pre rastliny, prevencia hniloby koreňov pomocou Trifender a Chitopron5% ako súčasti vášho režimu hnojenia je inteligentná investícia.

Pamätajte, že najdôležitejšia časť vašej rastliny začína koreňmi. Ak nie sú čisté a silné, vaše rastliny nedosiahnu svoj plný genetický potenciál.

Zistite, ako vám silná zmes koncentrovaných prospešnej huby Trifender môže pomôcť zabrániť hnilobe koreňov urýchlením rozpadu mŕtvej koreňovej hmoty.