Strážca úrody-Scarybird

SCARYBIRD môže byť užitočným pomocníkom pre tých, ktorí majú problémy so škodcami. Máme na mysli malo- aj veľkovýrobcov.

Kúpiť Scarybird

Návod na použitie

K zostaveniu ochranného systému, ktorá netrvá dlhšie ako 10 minút, je dodaný
návod na použitie. Inštalácia sa vykonáva v troch krokoch:

Odporúčame

  • Odpudzovač pracuje pri najnižšom prietoku vzduchu (2 km/h). Napriek tomu odporúčame, aby ste ho prevádzkovali na otvorených plochách, čo najďalej od budov.
  • Ak rýchlosť vetra presiahne 45 km/h, alebo sa blíži búrka, je potrebné výstražný prostriedok rozobrať!
  • Inak by sa mal odpudzovač umiestniť tam, kde sa atrapa dravca môže voľne hýbať-lietať. So zvyšujúcou intenzitou vetra, sa postupne zvyšujú aj výkyvy tyče. Všeobecne platí, že pri silnom vetre sa zvyšuje akustický lúč s ohýbaním teleskopického stožiaru.
  • Po 5 až 7 dňoch sa odporúča premiestniť Scarybird najmenej 3 až 4 metre od pôvodného ukotvenia, aby si na neho vtáci nezvykli.
  • Na konci sezóny alebo keď už je nevyužitá, odporúča sa rozobrať a uložiť.