Náhradný odparník na Obaľovača východného (G. molesta)

Náhradný feromónový odparník na znižovanie hustoty populácie pre lapač na sledovanie výskytu, znižovanie hustoty populácie a na presné určenie vhodnej doby alternatívneho zásahu proti škodcovi: Obaľovač východný (G. molesta).

Dostupnosť Skladom
Kód: C01350
€5,88 €4,90 bez DPH
Náhradný odparník na Obaľovača východného (G. molesta)
Účinne bez chémie
Účinne bez chémie
Naše ekologické riešenia vám zaistia zdravé prostredie a hodnotnejšiu úrodu.
Kompletná ponuka
Kompletná ponuka
Rozsiahli sortiment produktov a užitočného hmyzu.
Nadštandardný poradenský servis
Nadštandardný poradenský servis
Náš tím odborníkov je pripravený vám poradiť s kadejakým problémom.
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Pri objednaní tovaru nad 100 €.

Charakteristika produktu

1. Slúžia na zisťovanie prítomnosti a overovanie neprítomnosti obaľovačov vo vinohradoch alebo v sadoch.

2. Používa sa na odhad, prípadne na orientačné stanovenie relatívnej populačnej hustoty obaľovača pásového v danej lokalite

3. Na určenie prvého výskytu určitého druhu, na stanovenie vrcholu letu škodcu v danej lokalite. 

Látky ktoré obsahuje feromonový lapák sa volajú semiochemikálie. Najznámejšími sú feromóny, najmä sexuálne feromóny hmyzu. Vylučujú sa do ovzdušia, a už pri veľmi nízkej koncentrácii vyvolávajú špecifickú odozvu v správaní príslušníkov toho istého druhu. 

Sexuálne feromóny vylučujú samičky pripravené na oplodnenie, aby prilákali samcov. Šíria sa vzduchom a pôsobia na  vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov. 

Používané syntetické feromóny ktoré sa využívajú vo feromonových lapačoch, nie sú problematické z hľadiska hygienicko- toxikologického. Svojou účinnosťou sú veľmi vhodné z hľadiska ekologického. 

Na čo slúžia feromónové lapače?

Predovšetkým, feromónové lapače nie sú prostriedkom na zničenie škodcu. Ich funkcia je včas odhaliť výskyt motýľov, ktoré na stromy nalietavajú, aby sa párili. Slúžia teda na signalizáciu výskytu škodcov. Zaujímavosťou je, že dospelé motýle obaľovačov vlastne ani neškodia, pretože nikdy nepožierajú rastliny. Škody spôsobia z vajíčok vyliahnuté húsenice. Keď ich zbadáme väčšinou už je neskoro! Aby sme včas predišli problémom, musíme zistiť začiatok výskytu (náletov) motýľov. Predovšetkým tých škodcov, ktorých húsenice hrozia našu úrodu - tieto väčšinou tajomným spôsobom žijú, v noci lietajú a nie je možné ich pozorovať. Aby neboli nepozorovateľné, v tomto nám pomáhajú feromónové lapače škodcov.

- signalizujú motýľov, aby sme mohli predísť škodlivosť húseníc!

Pre koho sú dôležité feromónove lapače?

Veľkým a malo pestovateľom, poľnohospodárskym podnikom, odborníkom - ochranárom rastlín na signalizáciu.

Ako účinkujú feromónove lapače?

Podstatnou časťou lapača je kapsula (feromónový odparník), ktorá obsahuje a vyparuje lákavú pohlavnú feromónovú látku dospievajúcich samičiek. Vetrom roznášané feromónove molekuly, potom samce motýľov svojimi tykadlami vycítia a podľa prastarým pudom vedením sa vydajú na vyhľadanie predpokladanú samičku motýľa. 

Pasca napodobujúca vôňou samičiek motýľa priláka samcov, ktorý sa uväznia, prilepia sa na lepiacu časť lapača.

Aké druhy motýľov vychytáva feromónový lapač?

Feromónový lapač slúži podľa špecifikovaných, určených druhov motýľov, lebo samcov láka len rovnaký druh samičiek motýľov. Lapač preto vždy slúži len na jeden druh motýľa. Výrobca uvedie, na ktorý určitý druh motýľa je signalizácia použiteľná.

Vždy je potrebné toľko lapačov zabezpečiť, koľko druhov motýľov a ich náletov chceme pozorovať, signalizovať.

Vychytávajú aj iné druhy hmyzu feromónové lapače?

Hoci selektivita feromónových lapačov je veľmi dobrá, čo znamená, že vychytáva výlučne len jeden druh samcov motýľov, na ktorý druh pozorovania sme nakúpili, napriek tomu sa môže stať, že jeden - jeden exemplár, iný (neškodný) druh motýľa, alebo okolo lietajúceho hmyzu, resp. mucha sa dostane do lapača. Preto je doporučené od začiatku pozorovať ten určitý druh motýľa, ktorý je od ostatného hmyzu na prvý pohľad iného vzhľadu, rozpoznateľný. Výnimočných prípadoch, môžeme rátať aj stým, že do lapača, menších percentách môžu byť aj „cieleného“ druhu blízke príbuzné druhy vychytené (napr.: keď dvoch druhom prírodné lákavé látky majú rovnaké komponenty). V lapačoch v jednotnom balení, návode na určitý druh motýľa, je uvedené že ešte aké iné podobné škodlivé druhy motýľov sa môžu dostať do lapačov.

Ako vieme určovať lapačom vychytené motýle?

Pri základných poznatkov aj my sami môžeme spoznať lapačom vychytené škodlivé motýle. Nie je potrebné pomoc odborníka, ktorý by inak komplikovaný postup určovania motýľov previedol.

Čo je to, čo my nepozorujeme, ale motýle áno?

Samce motýľov na tykadlách majú nesmierne jemné a citlivé bunky, už z niekoľko lákavých molekúl vyparujúcich feromónov z lapačov vedia od najdokonalejších prístrojov presnejšie určovať, signalizovať. Keď pri montovaní rozličných feromónových lapačov (na viac druhov motýľov) z jedného lapača pochádzajúci feromón náhodne sa dostane (zašpiní) druhý lapač, prekvapene pozorujeme, že náš lapač vychytáva dva rozličné druhy motýľov (vtedy prenášané feromónove molekuly sú zodpovedné), alebo práve z toho druhu nevychytá viac načo bolo určené, postavené (v tomto prípade prenesené feromónove látky znehodnotia lákavý účinok lapača). Taký nežiadajúci účinok spôsobí napríklad: 

nečistota, keď pri odstránení vychytených motýľov použitý škrabákom (hrotom) nebadateľné množstvo lepidla prenesieme do druhého lapača. Nakoľko pri spôsobenie lapača časť vyparujúceho feromóna sa uchytí na lepidle lapača a takto znečistenými časťami prenášame feromón do druhého lapača. A preto z týchto dôvodov ani sme nepridávali taký čistiaci škrabák, ale doporučujeme s vami vybraný vhodným predmetom (napr.: suchým konárom) tento úkon previesť a pri každom používať nový, alebo vymeňme celý lapač. 

Dôležité je vedieť, že počas fungovania lapača lákavé látky feromónov prilepia nie len na povrch lepiacej dosky, ale siakajú aj do celého lapača, preto sú nezmývateľné tak že lapače sú vlastným feromónom „znečistené“. Práve preto žiadnu časť lapača nepoužívať neskoršie znova! 

Koľko feromónových lapačov nasádzame podľa druhov súčasne?

Nakoľko z fungovania lapača vyplýva, že lákavú látku feromóna vietor donáša k blízkosti skrývajúcim samcom, tak na počet vychytených motýľov môže spôsobiť niekoľko vonkajších vplyvov (ako smer vetru, mikroklimatické podmienky, porast). Preto pre spoľahlivú predpoveď – aj pre malú rozlohu, záhradku – paralelne nasádzame aspoň dve lapače. 

Na akú vzdialenosť vykladáme lapače od seba?

Podľa možnosti ďaleko, ale prinajmenej 10-15 metrov od seba (ideálne 20 m), aj vtedy, keď ide o rozličných druhov lapačov.

Kedy vyložiť lapače?

Všeobecne je doporučené čím skoršie, ale bezpodmienečne 1-2 týždňov pred náletov pozorovaného druhu motýľov (vid.: nižšie a priloženom návode v jednotnom balíku, kde je návod podľa jednotlivých druhov).

-Odporúčame Vám, aby ste objednávku poslali 1 mesačným predstihom. Tak bezpečne a včas Vám dodáme objednaný lapač s čerstvými feromónmy. 

Prednosťou pri aplikácii feromónových lapačov je, že tam zabezpečia čerstvé informácie, kde tieto údaje potrebujú. Pravidelným požívaním feromónových lapačov sami sa môžeme presvedčiť o tom, že aké časové rozdiely sa vyskytujú pri náletov tých istých druhov motýľov po sebe nasledujúcich rokoch, alebo v tom istom roku, medzi rozličných miestach a primerane blízkosti vzdušnej čiare rozložených plochách.

Ako často kontrolujeme výchyt vo vyložených lapačoch?

Na začiatku čo najčastejšie, ale podľa možnosti - pri začiatku očakávaných náletoch - denne.

Po prvom výskyte tri krát do týždňa (pondelok, stredu a piatok).

Feromónové lapače oproti iných metódach skoršie a väčšou citlivosťou signalizujú výskyt samcov motýľov. Tak včas dozvieme, že vyskytuje u nás škodca a môžeme sa pripraviť na prípadnú biologickú, alebo chemickú ochranu.

Čo znamená, keď náš lapač cielený druh nevychytáva?

Pokiaľ - lapače odborne používame - a ani jeden kus škodcov nedoletí do lapača, je pravdepodobné, že škodlivosťou dotyčného druhu motýľa nemusíme počítať.

Tak sa nám vyskytne možnosť vynechať jeden, (alebo aj viac) postrekov, usporiť tak finančné náklady a prácu i dokonca zmierniť aj chemickú záťaž záhrad, okolia. 

(Nie je pritom možné celkom vylúčiť možnosť, že výnimočných prípadoch z väčších vzdialenostiach pritúli sa ojedinelá samička motýľa a nakladie nám vajíčka. Podľa signalizácii lapača sám používateľ rozhoduje o tom – na vlastnú zodpovednosť -, že či chce, alebo nie, a akým spôsobom ochraňovať).

Čo znamená, keď lapač chytí cielený druh?

Keď lapače vychytávajú nám samcov škodlivých motýľov, môžeme rátať škodlivosťou nasledujúcej generácii. Pravidelnou kontrolou lapačov a nakresleným náletovej krivky, môžeme uvažovať o tom, či budeme chemikáliou postrekovať, alebo biologickú ochranu využijeme (Carpovirusine, Delfin). Keď áno, určíme optimálny termín účinnej ochrany. Upozorňujeme na to, že z priamej hodnoty počtu výchytu nevyplýva očakávaná veľkosť škodlivosti. Škodu spôsobujúca hustota nasledujúcej generácie totiž mnohých prípadoch i po 
výchytu, môže zvyšovať aj znižovať početné podmienky (napr.: kladený počet oplodnených vajíčok, počasie počas liahnutia vajíčok a vývoja húseníc, stupeň parazitácie užitočným hmyzom a pod. Preto sú veľmi cenné poznatky, informácie miestnych vplyvov, použiteľné vlastné skúsenosti, pravidelné pozorovanie. 

-Používateľ sám rozhoduje o tom ako zabuduje do stratégii vlastnej ochrany použitie feromónových lapačov.

Prečo sa nám oplatí používať feromónove lapače?

Prednosť feromónových lapačov je: že sú druhovo špecifické pre škodcov, všade sú použiteľné a zaobchádzanie s nimi je jednoduché. Používanie feromónových lapačov je aktívna ochrana životného prostredia, nakoľko použitím menej insekticídov účinnejšie môžeme ochraňovať, zníži sa aj chemické zaťaženie širšieho okolia.

Do použitia odparník (návnadu) v alufóliovom sáčku je najbezpečnejšie uskladniť mrazničke do (-10 C) stupňov!

Zoznam najpoužívanejších feromónových a optických lapačov podľa druhov rastlín:

Škodcovia: Jablko, hrušky (začiatok náletu rôznych generácií)

 • Nesytka – S. myopaeformis ( 1. máj)
 • Zemolez - A. orana (20. apríl ; 20. jún)
 • Ploskáčik jabloňový - L. blancardella ( 10. marec; 1. máj)
 • Obaľovač jablčný – C. pomonella ( 20. apríl; 20. jún)
 • Podkopáčik špirálovitý – L. scitella ( 20. marec; 1. máj; 20. jún)
 • Plodokaz trnkový - Grapholita janthinana

Škodcovia: broskyne, slivky (začiatok náletu rôznych generácií)

 • Makadlovka broskyňová - A. lineatella ( 10. apríl; 20. jún; 20. júl)
 • Obaľovač východný - G. molestana ( 10. apríl; 20. jún; 20. júl)
 • Obaľovač slivkový - G. funebrana ( 10. apríl; 20. jún; 20. júl)
 • Piliarka slivková – H. minúta ( 10. marec) -biele lepové dosky

Škodcovia: čerešne, vyšne, orechy (začiatok náletu rôznych generácií)

 • Vrtivka čerešňová - R. cerasi (1. apríl)
 • Vrtivka orechová Rhagoletis completa (10 júl)

Škodcovia: na viacerých druhov ovocia (začiatok náletu rôznych generácií)

 • L. corylifoliella ( 20. marec; 1. máj; 20. jún)
 • S. pyrella ( 10. apríl; 1. jún)
 • N. malella ( 20. marec; 1. máj; 20. jún)
 • G. lobarzewskii (1. apríl; 10. jún)
 • Hlpáčik - E. hirta (10. marec)
 • Obaľovač záhradný - A. podana ( 20. apríl; 1. júl)
 • Obaľovač kôrový - E. formosana ( 10. apríl; 20. jún)
 • Podkopáčik ovocný - L. clerckella ( 1. apríl; 20. máj)
 • Obaľovač ovocný - P. heparana ( 20. apríl; 1. júl)

Škodcovia: vinič (začiatok náletu rôznych generácií)

 • Obaľovač jednopásový - C. ambiguella ( 1. apríl; 1. jún)
 • Obaľovač viničový - S. pilleriana ( 20. máj)
 • Obaľovač mramorovaný - L. botrana ( 1. apríl; 20. máj; 1. júl)

Škodcovia: ríbezle, egreš (začiatok náletu)

 • Piadivka egrešová - A. grossulariata ( 1. máj)
 • Nesytka ríbezľová - S. tipuliformis ( 1. máj)

Škodcovia: poľnej rastlinnej výroby, zeleniny (začiatok náletu rôznych generácií)

 • Obaľovač hrachový - C. nigricana (1. apríl; 20. jún)
 • Mora gama - A. gamma ( 20. marec; 10. máj; 20. jún)
 • Mora bavlníková - H. armigera ( 20.apríl; 20. jún; 20. júl)
 • Mora kapustová - M. brassicae ( 20. apríl; 20. jún)
 • Kukuričiar - D. v. virgifera : - feromón vychytáva samcov s návnadou, lepiaca plášťová pasca ( 20. máj; 1. júl).

 - rastlinná vôňa vychytáva aj samčekov s návnadou, lepiaci plášťový lapač (20. máj; júl 1.)

 - dvojitá (rastlinná vôňa + feromón) s návnadou, tak na  samčekov, ako i samcov vychytáva s veľkou citlivosťou a s veľkou výchytnou kapacitou, nie lepiaci typ lapača (20. máj; 1. júl)

Kategória: Lapače
Hmotnosť: 0.1 kg
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Škodcovia papriky: Húsenica
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Škodcovia plodovej zeleniny: Húsenica
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Škodcovia rajčín: Húsenica
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Škodcovia rajčín: Húsenica, Psota
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Škodcovia v skleníkoch: Húsenica, Psota
Typ produktu: Lapače
Škodcovia strukovej zeleniny: Obaľovač
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Škodcovia tekvicovitých: Húsenica
Typ produktu: Lapače
Škodcovia viniča: Obaľovač
Typ produktu: Lapače
Škodcovia v záhrade: Húsenica, Obaľovač
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače, Ochrana proti škodcom a podporné látky
Typ produktu: Lapače
Typ produktu: Lapače
Hmotnosť: 100g