Prečo vysiať a manažovať zazelenanie?

Z dôvodu, že pri prudších dažďoch sa pravidelne stáva, že z vinohradov, sa splavuje zemina, ktorá nielenže zanáša susedné pozemky a potoky (melioračné kanály a účelové komunikácie), ale v mnohých prípadoch znečisťuje verejné priestranstvá a zanáša dažďové zvody, a navyše sa týmto spôsobom degraduje kvalita pôdy a splavuje ornica.