Signalizácia 22. týždeň

Vinohrad

Listové hnojenie

V tomto vývojovom štádiu žiada komplexnú vyživu mikroživín. 

Odporúčame:

  • Biomit 1%/ha - 100ml/10L vody.

Medziradie

Pred kvitnutím povalcovať, alebo pokosiť do 15cm výšky.