7. Africa Agri Expo 2024

Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH) bola založená v roku 2022 s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti organického poľnohospodárstva na Slovensku. Jednou z hlavných úloh Asociácie výrobcov organických hnojív je budovanie partnerstiev s ministerstvami, orgánmi štátnej správy, súkromnými subjektmi a podobnými združeniami doma aj v zahraničí. Cieľom týchto partnerstiev je podpora komercializácie, prezentácie, popularizácie a výmeny skúseností v oblasti organického poľnohospodárstva.

Asociácia výrobcov organických hnojív bude reprezentovaná aj našou firmou na najväčšom poľnohospodárskom evente vo východnej Afrike –7. Africa Agri Expo 2024. Event sa bude konať 19. a 20. februára 2024.