V júli zasiahnime ekologicky a efektívne proti vrtivke orechovej!

V menších výsadbách môžeme populáciu vrtivky orechovej znížiť inštaláciou žltých sférických lapačov. Pre zvýšenie ich účinnosti ich môžeme kombinovať s feromónmi. Lapače je najlepšie inštalovať počas prvého týždňa júlového na východnú, južnú a západnú stranu koruny stromu vo výške 2-4 metre. Nezabúdajme na pravidelnú kontrolu a výmenu lapačov, keď sú znečistené alebo zaplnené.

Kúpiť teraz!
V júli zasiahnime ekologicky a efektívne proti vrtivke orechovej!
V júli zasiahnime ekologicky a efektívne proti vrtivke orechovej!

Základom ochrany je aplikácia entomopatogénnych húb druhu Beauveria bassiana, ktoré sú obsiahnuté v hnojive BORA. Po aplikácii na pôdu pod korunu stromu huba usmrtí larvy aj dospelé jedince vrtivky. Vzhľadom na životný cyklus škodcu aplikujeme hnojivo BORA v dávke 10 g/10 l vody na plochu 100 m² začiatkom augusta a potom opäť začiatkom septembra. Pre lepšiu účinnosť odporúčame opakovanú aplikáciu aj začiatkom júna. Je dôležité mať na pamäti, že BORA účinkuje spoľahlivo len v dostatočne vlhkej pôde a neznáša priame slnečné žiarenie. Po aplikácii postrekom na pôdu je potrebné pôdu dôkladne zaliať čistou vodou, ideálne vo forme závlahy. Hnojivo BORA by sa malo aplikovať na plochu o 1-2 metre širšiu, než je obvod koruny stromu.

Kúpiť teraz!

Na dospelé jedince vrtivky orechovej účinkujú prípravky na báze spinosadu. Efektivitu týchto prípravkov zvýšime až o 50 % kombináciou s atraktantom COMBI-PROTEC. Tento systém „prilákať a zabiť“ funguje tak, že atraktant priláka škodcu a bioinsekticíd ho následne zneškodní. Výhodou tohto prístupu je, že nemusíme ošetrovať celú korunu stromov, čo je často problém kvôli ich výške.