Vrtivka orechová

Je čas použiť návnadu Combi-protec spolu s insekticídom (najlepšie Spintor)

Na signalizáciu vrtivky orechovej používajte sférické žlté lepové dosky na vrtivku čerešňovú a orechovú s feromónovým odparníkom na vrtivku orechovú. 

Po zistení náletu na sférické žltých lepových doskách na vrtivku čerešňovú a orechovú používať zmes návnady Combi-protec a insekticídu postrekovať len 4-5 body stromu, tak aby ostali kvapky, kam sa pôjdu napiť vrtivky.

Nepostrekovať celý strom!

Prečítajte si leták pre bližšie informácie!

Combi-protec

Lepové dosky na vrtivku orechovú

Feromónové odparníky